Proces


S-select-01 S-select-02 s-control-02
S-Select®
Øger indholdet af aktivt slam i de biologiske procestanke med en faktor 2-3 og modvirker slamflugt


S-Select® case
Case fra Glarnerland Renseanlæg i Schweiz. Læs om hvorfor og hvilke proceserfaringer der efterfølgende er opnået


S-Control®
Sikrer den nødvendige mængde af aktivt slam i systemet for sikring af overholdelse af udledningsværdier


Produkter


Haus Hitachi2 schlamm 21394104141.5716

HAUS dekanter centrifuger
Advanceret teknologi for afvanding og fortykning af slam

Senqcia Maxco skrabersystem
Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov
ACAT Skruepresse
ACAT skruepresse for afvanding af kommunalt- og industrielt spildevand
Piller Founier- Pieralisi testanlæg Major FP600RS lav
PillAerator Turbo Kompressorer
Kompakt turbo kompressor til beluftning af tanke i spildevandsanlæg
Founier Rotary Press
Langsomt gående og energi-besparende slamafvandingssystem
Mobile dekanter for udlejning/salg
"Plug and play" mobile dekantere til midlertidig afvanding af slam
 
Applikationer
  • Forafvanding af primærslamPrimærslammet kan typisk fortykkes til 3% og i bedste fald op til 5% i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belasting af biogasreak-torerne og unødigt højt energiforbrug.
  • SlutafvandingSlammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg.                                                                                     
  • GylleseparationIndenfor landbruget for både kvæg- og svineproducenter er gylleseparation en mulighed for enten at reducere bedriftens omkostninger el. udvide produktionen uden at købe mere jord.
  • Forafvanding af bioslamDet biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr.                                                    
  • IndustriSeparationsopgaver indenfor industrien kan være komplicerede. I mange processer er separationsdelen kun er en delproces i et stort procesforløb..