Forafvanding af primærslam

Spildevandet kan være rent kommunalt, men der kan også være tilledninger eller være rent industrielt, fra fx mejerier, slagterier, fiskeindustri etc. Slammets afvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af typen af spildevand som ledes til renseanlægget. Derfor er afvanding af spildevand fra kommunale såvel som industrielle renseanlæg en applikation, som kræver meget stor erfaring og knowhow. Forafvanding udføres normalt kun, hvis renseanlægget har en biogasreaktor eller hvis det forafvandede slam transporteres til centralrenseanlæg med en biogasreaktorer.

Primærslam

Primærslammet kan typisk fortykkes til 3% TS og i bedste fald op til 5% TS i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belastning af biogasreaktorerne og unødigt højt energiforbrug til opvarmning af disse samt varierende gasudbytte.

I stedet for eller alternativt til primærtanke, kan et MECANA forfiltreringsfilter med fordel anvendes. 

Se Filtrering af primærslam. 

Til fortykning af det fraseparerede primærslam fra MECANA filteret kan bruges en båndforafvander fra ACAT, som er meget økonomisk i anskaffelse og drift.

For at sikre ensartet forafvanding af primærslam udføres det mest økonomisk med følgende udstyr:

• Mindre renseanlæg (<6.000 PE): bånd- eller tromleafvander eller lignende
• Mindre renseanlæg (<120.000 PE): bånd- eller tromleafvander eller lignende
• Større renseanlæg (>120.000 PE): dekantercentrifuger