Forafvanding af primærslam

Forafvanding af primærslam

Slammets afvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg. Om spildevandet er rent kommunalt eller om der også til ledes spildevand fra mejerier, slagterier, fiskeindustri etc. har meget stor betydning for rensningsanlægget proces og i sidste ende for afvandingen.

Derfor er afvanding af spildevand fra kommunale såvel som industrielle rensningsanlæg er en applikation, som kræver meget stor erfaring og knowhow. Forafvanding udføres normalt kun, hvis renseanlægget har biogasreaktorer el. hvis det forafvandede slam transporteres til centralrenseanlæg med biogasraktorer.

Primærslam

Primærslammet kan typisk fortykkes til 3% og i bedste fald op til 5% i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belasting af biogasreaktorerne og unødigt højt energiforbrug til opvarmning af disse samt varierende gasudbytte.

I stedet for el. alternativt til primærtanke kan med fordel bruges et MECANA forfiltreringsfilter løsning. Se Filtrering af primærslam. Til fortykning af det fraseparede primærslam fra MECANA filteret kan bruges en båndforafvander fra ACAT, som er meget økonomisk i anskaffelse og drift.

For at sikre ensartet forafvanding af primærslam udføres det mest økonomisk med følgende udstyr:

  • Mindre renseanlæg (<6.000 PE): Bånd- el. tromleafvander el. lign.
  • Mindre renseanlæg (<120.000 PE): Bånd- el. tromleafvander el. lign.
  • Større renseanlæg (>120.000 PE) Bånd- el. tromleafvander el. lign.