Løsninger

Kapacitetsudvidelse
renseanlæg

Reduktion med
Mecana filter

Kulstofhøst og forfiltrering med Mecana filter

Service og renovering af dekantercentrifuger

Nanobobler i processor
og miljø

Proces

S::Select® processen
S::Select® er en interessant løsning for renseanlæg, der har problemer med for mange overløb pga. en begrænset hydraulisk kapacitet eller flydeslam

S::Select® case
Case fra Glarnerland Renseanlæg i Schweiz. Læs om hvorfor og hvilke proceserfaringer der efterfølgende er opnået

EssDe® Anammox proces
Med EssDe® processen kan omkostningerne til kvælstoffjernelse reduceres markant

Produkter

HAUS dekanter centrifuger
Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov

Senqcia Maxco skrabersystem Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov
MischTechnik Skruepresse MischTechnik skruepresse for afvanding af kommunalt- og industrielt spildevand

Mecana filter
Mecana tromle- og diskfiltre for for- og efterfiltrering med markedets bedste kapacitet og rensegrad

Applikationer

Forafvanding af bioslam
Det biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr.
Slutafvanding
Slammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg.
Filtrering af primærslam
Mecana tromle og disc filtre er meget velegnede til separation af primærslam som erstatning for forklaringstank. Separations effektiviteten er målt til mellem 80-88% TSS og 50-60% BOD ved ren filtrering uden tilsætning af polymer.
Efterpolering af effluenten
Polering af effluenten fra efterklaringstank for at reducere SS og fosfor bliver mere og mere populært indenfor renseanlæg. Mange steder har Mecana filtre erstattet sandfiltre, da de er mere effektive og kræver ca. 25% af pladskravene til sandfilter. Typisk opnås separationseffektivitet på 3 mg/l TSS og fosfor TP på 0,1 mg/l. I forbindelse med fjernelse/reduktion af miljøfremmede stoffer med aktivt kulfilter bruges Mecana filtre også som forfiltrering før aktivt kul anlæg.

TECHRAS Miljø er medlem af Spildevandsteknisk Forening, DANVA og State of Green