Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/f/d/d/techras.dk/httpd.www/wp-content/themes/edtep/inc/header/header-five.php on line 18
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/f/d/d/techras.dk/httpd.www/wp-content/themes/edtep/inc/header/header-five.php on line 25
00
00a
01
MISCH2
01d
01e
01f
02
03
05
06

Proces

S::Select® processen
S::Select® er en interessant løsning for renseanlæg, der har problemer med for mange overløb pga. en begrænset hydraulisk kapacitet eller flydeslam

S::Select® case
Case fra Glarnerland Renseanlæg i Schweiz. Læs om hvorfor og hvilke proceserfaringer der efterfølgende er opnået

EssDe® processen
Med EssDe® processen kan omkostningerne til kvælstoffjernelse reduceres markant

Produkter

HAUS dekanter centrifuger
Advanceret teknologi for afvanding og fortykning af slam

Senqcia Maxco skrabersystem
Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov

MischTechnik Skruepresse MischTechnik skruepresse for afvanding af kommunalt- og industrielt spildevand

Mecana filterløsninger
Mecana tromle- og diskfiltre for for- og efterfiltrering med markedets bedste kapacitet og rensegrad

Applikationer

Forafvanding af primærslam
Primærslammet kan typisk fortykkes til 3% og i bedste fald op til 5% i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belasting af biogasreaktorerne og unødigt højt energiforbrug til opvarmning af disse samt varierende gasudbytte.
Forafvanding af bioslam
Det biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr.
Slutafvanding
Slammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg.
Filtrering af primærslam
Mecana tromle og disc filtre er meget velegnede til separation af primærslam som erstatning for forklaringstank. Separations effektiviteten er målt til mellem 80-88% TSS og 50-60% BOD ved ren filtrering uden tilsætning af polymer.
Efterpolering af effluenten
Polering af effluenten fra efterklaringstank for at reducere SS og fosfor bliver mere og mere populært indenfor renseanlæg. Mange steder har Mecana filtre erstattet sandfiltre, da de er mere effektive og kræver ca. 25% af pladskravene til sandfilter. Typisk opnås separationseffektivitet på 3 mg/l TSS og fosfor TP på 0,1 mg/l. I forbindelse med fjernelse/reduktion af miljøfremmede stoffer med aktivt kulfilter bruges Mecana filtre også som forfiltrering før aktivt kul anlæg.