Forøg kapaciteten med S::Select® ​

Forøg kapaciteten med S::Select®

Den patenterede granulære slamteknologi, S::Select®, fra det schweiziske firma EssDe GmbH forøger sedimentationshastigheden på det aktive slam markant.

Erfaringer fra Danmark har vist at implementeringen af S::Select® processen har muliggjort en tredobling af den hydrauliske kapacitet UDEN at udvide renseanlægget fysisk. Det betyder, at renseanlæg med S::Select® processen, kan øge indløbskapaciteten betragteligt og dermed minimere overløb og slamflugt pga. voldsomme regnskyl. Samtidig er S::Select® processen en oplagt løsning for renseanlæg, der er særligt udfordrede af flydeslam og/eller trådformede bakterier med dårlige bundfældningsegenskaber.


Nedenfor kan du læse og høre om erfaringer med S::Select® processen på Viby Renseanlæg i Aarhus og Aalborg Vest Renseanlæg.

Erfaringer med S::Select processen på Aalborg Renseanlæg Vest

S::Select® processen

S::Select® processen er udviklet på Glanerland Renseanlæg i Schweiz af Dr. Ing. Geert Nyhuis og har været i drift siden 2016. I dag er processen i drift på renseanlæg over hele verden.

Der hvor processen især adskiller sig fra konkurrerende granulære slamteknologier, er at den kan installeres i eksisterende renseanlæg uden væsentlige ombygninger. S::Select® processen initieres ved tilsætning af et mineralsk bærelegeme kaldet MIMICS®, og efterfølgende anvendes hydrocykloner til at adskille det granulære slam fra overskudsslammet. Herefter føres det granulære slam tilbage til procestankene.

Fordele ved S::Select®

• Forøget sedimentationshastighed
• Forøget hydraulisk kapacitet
• Forbedret SVI
• Aflastning af efterklaringstanke
• Forbedret omsætning af næringssalte
• Eliminering af flydeslam

Figur 1 – Til venstre ses en målecylinder med normalt aktivt slam og til højre ses en målecylinder med S::Select® slam efter 20 minutter. Her ses det tydeligt hvordan S::Select® processen forøger bundfældningshastigheden.

Figur 2 – Til venstre ses normalt aktivt slam og til højre ses S::Select® processens granulære slamstruktur.