S::Select® – nu også med referencer i Danmark

S::Select® Nu også med referencer i Danmark

S::Select® processen der blev udviklet på Glarnerland Renseanlæg i Schweiz er efterhånden ved at være udbredt på 20 renseanlæg på verdensplan. Blandt installationerne er nu også fire danske anlæg, Viby Renseanlæg i Aarhus, Aalborg Renseanlæg Vest, Vejle Renseanlæg og Renseanlæg Damhusåen.

På Viby Renseanlæg er processen indført som et led i kapacitetsudvidelsen fra 90.000 til 120.000 PE. S::Select® bidrager blandt andet med en forøgelse af den hydrauliske kapacitet. Før S::Select® blev indført var den maksimale belastning af det biologiske procestrin 760 l/s (2.736 m3/h). Efter S::Select® har ændret det aktive slam til granulært slam er det nu muligt at belaste det biologiske procestrin med 1.360 l/s (4.896 m3/h).

På nedenstående graf kan man se hvordan S::Select® havde en positiv effekt på Slamvolumen Indekset (SVI) (grå linje), hvilket gav en højere bundfældningshastighed på slammet og dermed muliggjorde den forøgede hydrauliske kapacitet på anlægget.

På Renseanlæg Vest i Aalborg var en af de overvejende årsager til implementering af S::Select® problemer med flydeslam. En øget hydraulisk kapacitet i det biologiske procestrin var også et punkt på ønskesedlen. Efter at S::Select® processen blev installeret er problemer med flydeslam løst. Flydeslam ses ikke længere på efterklaringstankene i samme omfang som tidligere. Før implementeringen af S::Select® kunne biologien håndtere 3.500 m³/h. Efter implementeringen af S::Select® processen er kapaciteten nu øget til 11.000 m3/h. Den hydrauliske kapacitet er derfor tre gange større end før.

Aalborg Renseanlæg Vest - marts/april 2017
Aalborg Renseanlæg Vest - marts/april 2020

På Vejle Renseanlæg ønskede man at øge den hydrauliske kapacitet fra 2.500 m3/h til 4.500 m3/h, da det er det anlægget oprindeligt er dimensioneret til, men på grund af de dårlige slamegenskaber, fik de slamflugt ved vedvarende flow på mere end 3.500 m3/h. Efter implementering af S::Select® er de nu helt oppe på at kunne køre 5.000 m3/h, uden slamflugt, og det er simpelthen hvad de fysiske rammer på anlægget tillader.

S::Select® på Glarnerland Renseanlæg, Schweiz

Glarnerland Renseanlæg i Schweiz oplevede i 2013 en forøget belastning på 30%. Samtidig havde renseanlægget i årtier været plaget af slamflugt – især i vintermånederne (SVI op til 500 ml/g). Valget stod mellem en fysisk anlægsudvidelse på 30% af kapaciteten til en pris på ca. 10 mio. schweizerfranc. eller implementering af en S::Select® proces. På daværende tidspunkt var S::Select® teknologien endnu uprøvet, men processen var væsentlig billigere end den fysiske udvidelse. Desuden var processen simpel at implementere i det eksisterende renseanlæg.

På ca. 16 uger blev S::Select® anlægget implementeret i det eksisterende renseanlæg ved at udvide beluftningskapaciteten i procestanken og installere nye kompressorer, montere ekstra omrøringskapacitet i procestanken og montere selve S::Select® procesudstyret (hydrocykloner, rør, pumper, instrumenter, filter etc.). Derudover blev PLC-styringen programmeret og selve indkøringen af processen blev udført.

Glarnerland Renseanlæg, der er opbygget med fire identiske proceslinjer med biologisk procestank og efterfølgende efterklaringstank, valgte at teste S::Select® på kun den ene proceslinje. De andre proceslinjer brugte renseanlægget til reference- og kontrolmålinger. Garantitesten blev gennemført med stor succes. S::Select® processen levede fuldt op til forventningerne, og derfor kunne Glarnerland Renseanlæg afblæse den planlagte udvidelse af renseanlægget. Processen viste sig at være så effektiv, at renseanlægget nu også har lukket to af de fire proceslinjer. For på trods af øget belastning har det vist sig at kapaciteten i renseanlæggets 2 proceslinjer er tilstrækkelig. Samtidigt er spildevandets kvalitet markant forbedret (SS <= 3 mg/l.

S::Select® Sludge - Sammenligning af sedimentationshastighed