S::Select® på Glarnerland Renseanlæg, Schweiz

S::Select® på Glarnerland Renseanlæg, Schweiz

Glarnerland Renseanlæg i Schweiz oplevede i 2013 en stigende belastning på 30 procent. Samtidig havde renseanlægget i årtier været plaget af slamflugt – især i vintermånederne (SVI op til 500 ml/g).

Noget måtte ske, og valget stod mellem en fysisk anlægsudvidelse på 30 pct. af kapaciteten til en pris på ca. 10 mio. schweizer franc. Eller implementering af en S::Select® proces.

I 2013 var S::Select® teknologien endnu uprøvet, men processen var væsentlig billigere end den fysiske udvidelse. Desuden var processen simpel at implementere i det eksisterende renseanlæg.

Glarnerland Renseanlæg valgte derfor på forsøgsbasis at give Demon GmhB muligheden for at bevise S::Select®-processens effekt. Til gengæld gav Demon GmbH de nødvendige proces- og bankgarantier.

På ca. 16 uger blev S::Select® anlægget implementeret i det eksisterende renseanlæg ved at udvide beluftningskapaciteten i procestanken og installere nye kompressorer, montere ekstra omrøringskapacitet i procestanken og montere selve S::Select® procesudstyret (hydrocykloner, rør, pumper, instrumenter, filter etc.). Også programmering af PLC-styringen og selve indkøringen blev udført.

links konventionell rechts S::Select 20minGlarnerland Renseanlæg, der er opbygget med fire identiske proceslinjer med biologisk procestank og efterfølgende efterklaringstank, valgte at teste S::Select® på kun den ene proceslinje. De andre proceslinjer brugte renseanlægget til reference- og kontrolmålinger.

Garantitesten blev gennemført med stor succes. S::Select®-processen levede fuldt op til forventningerne, og derfor kunne Glarner Renseanlæg afblæse de planlagte udvidelse af renseanlægget.

Processen viste sig at være så effektiv, at renseanlægget nu også har lukket to af de fire proceslinjer. For på trods øget belastning har det vist sig kapaciteten i renseanlægget 2 proceslinier rigelig. Og samtidigt er spildevandets kvalitet er markant forbedret (SS <= 3 mg/l).

S::Select® Sludge - Sammenligning af sedimentationshastighed