MischTechnik Skruepresse

MischTechnik Skruepresse

TechRas Miljø har udvidet produkt sortimentet indenfor separation og afvanding af spildevand på små og store renseanlæg.

TechRas Miljø forhandler nu også MischTechnik skruepressen fra Østrig, som har et bredt modelprogram, der dækker tørstofkapcaciteter fra 20 kgTS/t til 750 kgTS/t. MischTechnik skruepressere er velafprøvet teknologi indenfor både kommunalt og industrielt spildevand med over 80 referencer i drift i verden.

MischTechnik skruepresse er en pålidelig og effektiv måde til slutafvanding af slam som alternativ til f.eks. dekantercentrifuger. Den langsomme rotationshastighed medfører højt tørstof, rimeligt rejekt, lave vedligeholdelses omkostninger, lavt støjniveau og energiforbrug.

TechRas Miljø kan dermed tilbyde alle former for afvandingsteknologier indenfor separation af spildevand og er derfor altid i stand til at sikre kunderne den mest optimale løsning både teknisk og økonomisk.

Fordele ved MischTechnik Skruepresse:

 • Sikker og fuldautomatisk drift
 • Løbende afvandingssystem
 • Lavt støjniveau (A)
 • Lav slitage (hastighed < 2 rpm)
 • Høj holdbarhed
 • Lavt strømforbrug
 • Trådgitter (microstrainer) samlet med flere flanger for at sikre nem servisering.         (undtagen mindste typer som AS 250 + AS 450)
 • Let tilgængelighed for vedligeholdelse formål
 • Lavt vandforbrug
 • Alle dele i kontakt med mediet fremstillet af rustfrit stål
 • Kontinuert afvanding – også under vaskning af trådgitter (microstrainer)

Se MischTechnik Skruepresse referencer i DK på Referencer Spildevand