Forafvanding af bioslam

Det biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr:

  • Mindre renseanlæg (<6.000 PE): Bånd- el. tromleafvander el. lign.
  • Mindre renseanlæg (<120.000 PE): Bånd- el. tromleafvander el. lign.
  • Større renseanlæg (>120.000 PE) Dekantercentrifuger

Forafvanding af biologisk overskudsslam med dekantercentrifuger har følgende fordele sammenlignet med bånd el. tromleafvander:

(1) TS ud kan styres meget præcist af dekanterens transportør diff. omdr tal.
(2) Er fortsat pumpbart, da dekanteren ødelægger slamflokkene ligesom ultralyd behandling el. lign. Dermed falder viskositeten i det forafvandede slam
(3) Ved højere TS på rådnetanken skal der ikke bruges samme mængde varmt vand fra biogas-motor/kedel til opvarmningen af rådnetanken. Det overskydende varme vand kan derfor sælges som fjernvarme el. lign.
(4) Pga. af den forbedrede biogasproces bliver slammet nemmere at afvande og der kan på nogle renseanlæg ligeledes spares polymer på slutafvandingen.