Slutafvanding

Slutafvanding

Spildevandet kan være rent kommunalt, men der kan også være tilledninger eller være rent industrielt, fra fx mejerier, slagterier, fiskeindustri etc. Slammets afvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af typen af spildevand som ledes til renseanlægget. Derfor er afvanding af spildevand fra kommunale såvel som industrielle renseanlæg en applikation, som kræver meget stor erfaring og knowhow.

TECHRAS Miljø har siden 1996 opbygget stor erfaring og knowhow i afvanding af enhver type spildevand og tilbyder to forskellige slutafvandingsløsninger:

• Små renseanlæg: MischTechnik skruepresse
• Mellem- og store renseanlæg (>6.000 PE): HAUS dekanterinstallation

MischTechnik skruepresser anlæg er en simpel løsning til slutafvanding på små renseanlæg op til 10.000 PE (svarende op til 500 kg 100% TS/døgn). Se mere information under Produkter.

TECHRAS Miljø kan afhængig af ønsker og applikation tilbyde både HAUS dekantere og MischTechnik skruepresser. Begge teknologier er udviklet til at sikre et højt tørstof i det afvandede slam samt et rent rejekt. Dermed sikres vores kunder det bedst egnede udstyr både teknologisk og prismæssigt. Se mere information under Produkter.