Slutafvanding

Slutafvanding

Slammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg. Om spildevandet er rent kommunalt eller om der også til ledes spildevand fra mejerier, slagterier, fiskeindustri etc. har meget stor betydning for rensningsanlægget proces og i sidste ende for slutafvandingen. Derfor er slutafvanding af spildevand fra kommunale såvel som industrielle rensningsanlæg er en applikation, som kræver meget stor erfaring og knowhow.

TechRas Miljø har siden 1996 opbygget en meget stor erfaring og knowhow i afvanding af enhver type spildevand og tilbyder 2 forskellige slutafvandingsløsninger:

  • Små renseanlæg
  • Mellem- og store renseanlæg (>6.000 PE:) HAUS dekanterinstallation

MischTechnik skruepresser anlæg er en simpel løsning til slutafvanding på små renseanlæg op til 10.000 PE (svarende op til 500 kg100%TS/døgn). Se mere information under Produkter.

For større anlæg tilbydes der både HAUS dekantere ACAT skruepresser er udviklet til at sikre et højt tørstof i det afvandede slam og rent rejekt og har ved flere ”side by side” test opnået samme og i nogen tilfælde lidt bedre resultat end konkurrenterne på markedet. Derfor er HAUS dekantere et meget interessant produkt både teknologisk og prismæssigt. Se mere information under Produkter.