Mecana filterløsninger

Mecana filterløsninger

TechRas Miljø er forhandler af Mecana filterløsninger i Danmark. Mecana Umwelttechnik GmbH er et schweizisk pionerfirma med mere end 50 års erfaring i udvikling og produktion af rene roterende tromle- og discfilter samt roterende biologisk filtre typer (RBC) og er markedsledende indenfor filtreringsområdet.

Vand er en værdifuld global ressource og genbrug af vand er nu og i fremtiden en stadig vigtigere del af verdens vandforsyning og den mest skånsomme og energieffektive rensning af vand er en af de store udfordringer i vores tid. For at hjælpe med at løse dette problem, har Mecana gennem mange år løbende introduceret en række af nye innovative patenterede produkter indenfor filtrering af både vand og spildevand for både industrielle- og renseanlæg applikationer.

Inden for renseanlæg benyttes Mecana discfiltre især til forseparation af primærslam (erstatning af primærtanke) el. efterpolering og reduktion af fosfor (<0,1 mg/l) i effluenten fra efterklaringstank som erstatning for sandfiltre. Læs mere herunder.

Mecana tromle- og diskfiltre adskiller sig fra standard mikro filtertypers begrænsninger ved at have både en høj hydraulisk kapacitet samtidigt med en høj rensegrad – selv hvor der er skrappe krav ned til 5-10 mikron partikelfjernelse. Det skyldes den patenterede filter dugtype, som er består af et tæppe opbygget af meget fine fibertråde med en lille diameter, som vandet skal passere.

Fiberdugens overflade er som et tæppe, som bedst kan sammenlignes med pelsen på et dyr.

Under filtrering vil enkelte fibertråde ligge fladt oven på hinanden og dermed dannes en tæt og effektiv barriere for fjernelse af suspenderede faste stoffer.

Rensning af filterdugen

Filterdugen renses effektivt af Mecana innovative returskyldnings system, som suger den filtrerede vandfase baglæns gennem filterdugen. Returskylningen udføres automatisk af en vakuum pumpe forbundet til en ”støvsuger” lignende mundstykke placeret tæt på filteret overflade. Mundstykket rengør effektivt hele filteroverfladen, da filterdugens fibre kortvarigt står lodret inde mundstykket, således at de tilbageholdte partikler fjernes.

Mecana filterets fordele:

 • Meget driftsikker (oppetid på 99%)
 • Ingen forbrug af ekstern vaskevand
 • Lavt forbrug af returskyllevand (1-2% af kap.)
 • Lavt energiforbrug
 • Kræver lille operatør opmærksomhed
 • Lang levetid på filterdugen (typisk 5-8 år afh. af applikation).

Forseparation af primær slam

Mecana tromle og disc filtre er meget velegnede til separation af primærslam som erstatning for forklaringstank. Separations effektiviteten er målt til mellem 80-88% TSS og 50-60% BOD ved ren filtrering uden tilsætning af polymer. Ønskes mere info kontakt venligst TechRas Miljø.

Efterpolering af effluenten

Hovedparten af Mecana filters mange referencer er på polering af effluenten efter efterklaringstank. Mange steder har Mecana filterne erstattet sandfiltere, da de er mere effektive og kræver ca. 25% af pladskravene til sandfilter. Typisk opnås separationseffektivitet på 3 mg/l TSS og fosfor TP på < 0,1 mg/l ved tilsætning af feks. jern klorid.

Til fjernelse/reduktion af miljøfremmede stoffer med aktivt kulfilter bruges Mecana filtre med mikrofiber filterdug (OptiFiber®) til at forfiltrere effluenten før det aktive kul anlæg. Også indenfor industrielle rensningsanlæg, der er opgraderet til at fjerne hormoner og steroider gennem aktivt kul i pulverform, benytter totrins Mecana filtre både før og efter det aktive kul anlæg (PAC reaktor).

Herunder er link til download af undersøgelser for mere information:

Læs mere på Mecana hjemmeside under Research and Developments.

Fjernelse af mikroplastik

Ifølge tyske undersøgelser er Mecana filtre også meget effektive til at fjerne af mikroplastik fra effluenten. Ifølge den tyske undersøgelse fjernes ca. 96% af alt mikro plastik. Som det ses på grafen herunder fjernes en stor del af endda meget små partikler (2-10 mikron) Dog skal der nævnes, at i den skrevne stund (2016) fortsat er usikkerhed omkring målemetoden af mikro plastik blandt forskere på internationalt plan, så dermed er der også usikkerhed om nøjagtigheden af de tyske målinger.

Der er taget initiativ til at der i løbet 2017/18 bliver gennemført forsøg her i Danmark med deltagelse af bl.a. DTI for at verificere de tyske undersøgelser, udvikle en international godkendt målemetode og eftervise Mecana filternes effektivitet i fjernelse af mikro plastik. Ønskes mere info kontakt venligst TechRas Miljø.

Overblik over anvendelsesområder:

 • Tilbageholdelse af resterende faste stoffer fra efterklaringstank forårsaget af slamflugt skumdannelse og / eller hydraulisk overbelastning
 • Separation af det overskydende slam efter roterende biologiske procestanke, biofiltre el. andre biofilm processer som erstatning for konventionel efterklaringstank
 • Reduktion af fosforindholdet i effluenten fra eksisterende eller nye renseanlæg i kombination med koagulering og flokkulering
 • Reduktion af mikro-forurenende stoffer (eller sporstoffer) i kombination med aktivt kul i pulverform (PAC)
 • Tørstof fjernelse ved fysisk / kemisk behandling
 • Pre-filtrering til nitrifikation systemet biofilm
 • Forfiltrering med UV desinfektion
 • Forfiltrering til membranfiltrering, MF / UF
 • Pre-filtrering i drikkevand fra overfladevand
 • Spildevandsrensning af vejafløb (teknisk SABA)
 • Overløb på renseanlæg
 • Genbrug af vand
 • Opgradering af spildevandsbehandling på overløbstanke etc.

Mecana tromle- og disk filters særlige fordele:

 • Højt tørstof kapacitet
 • Høj separations effektivitet
 • Høj hydraulisk kapacitet
 • Ingen hydraulisk løft kræves førfilter, dermed besparelse på pumpeenergi
 • Ingen afbrydelse af filteringen under rengøringen/returskylningen
 • Ingen behov for ekstern vaskevand
 • Pladsbesparende Kontinuerlig drift
 • Upåvirkelig af chokbelastninger (peak)
 • Ingen opdeling på grund af overbelastning
 • Høj driftssikkerhed
 • Kemisk rensning er ikke nødvendig
 • Filterdug kan modstå meget aggressive miljøer dvs. lav pH
 • Nemt og enkelt at rense- el. udskifte filterdug
 • Lav vedligeholdelse
 • Lavt energiforbrug (kun 1-5 Wh / m3 spildevand)
 • Lave driftsomkostninger