Gylleseparation

Gylleseparation

Indenfor landbruget for både kvæg- og svineproducenter er gylleseparation en mulighed for enten at reducere bedriftens omkostninger el. udvide produktionen uden at købe mere jord.

TechRas Miljø samarbejder med flere førende leverandører på markedet og tilbyder flere typer gylleseparationsanlæg:

  • Kogylle: Sepcom skruepresse systemer
  • Svine gylle: HAUS dekantercentrifuger

For at få gylleseparation kræves det, at landmanden har tegnet kontrakt på løbende afsætning af P-fraktionen (Humus/tørstof efter separation) til f.eks. biogasanlæg, frilandsgartneri el. anden aftager for at komme af med næringsstoffer.

Der forventes et større behov for gylleseparation i fremtiden. Lukning af mange slagterier i Danmark vil medfører et fremtidigt øget behov for mere biogaspotentiale for at sikre biogasanlæggene en rentabel driftsøkonomi. Det kan kun komme fra landbruget selv.

Da regeringen samtidigt har ønsker om etablering af flere store biogasanlæg i fremtiden, som kan sikre bedre udnyttelse af gyllen,

nedbringelse af CO2 udslippet og reduktion af lugtgener, medfører det gylleseparation MED tilsætning af polymer er blevet mere økonomisk attraktiv.

Biogaspotentialet i gylleseparation MED polymer er ca. det dobbelte sammenlignet med gylleseparation UDEN tilsætning af polymer.

TechRas Miljø er blandt de førende leverandører i Danmark af både stationære og mobile gylleseparationsanlæg.