Industri

Industri

Separationsopgaver indenfor industrien kan være komplicerede. I mange processer er separationsdelen kun er en delproces i et stort procesforløb. Derfor er det vigtigt, at separationsudstyret opfylder en række elementære krav:

 • Rensning af spildevand inden recipient
 • Producerer et ensartet separationsprodukt for den videre bearbejdning
 • Pålidelighed og driftssikkerhed
 • Simpel servicering
 • Effektiv servicering til meget konkurrencedygtige priser

Disse krav opfylder vores leverandører som HAUS, ACAT og Mecana, der er specialiceret i produktion af dekantere, separatorer, skruepressere og filtere indenfor et væld af forskellige applikationer. Dermed har de opbygget en meget stor erfaring og knowhow indenfor separation af enhver type industriel proces.

Test af medier i separationsopgaver er normal praksis i forbindelse med nye processer indenfor industrien og kan udføres både i lab. Skal og som fuldskalatest. TechRas Miljø /HAUS har udstyr til at udføre ”Fieldtest” indenfor mange applikation. Dermed er kunderne sikret, at beslutninger om investering i separationsudstyr bliver taget på et solidt og veldokumenteret grundlag.

Vores leverandører har referencer indenfor følgende applikationer:

Industri

 • Separation af biprodukter (dyr, fisk etc.)
 • Procesvand fra kartoffelmelsproduktion
 • Genindvinding af boremudder
 • Behandling af dyreblod fra slagteriaffald
 • Behandling af spildolie
 • Slam fra raffinaderier
 • Bundfald fra destillerier (sprit etc.)
 • Etc.

Andre applikationer

 • Genindvinding af malerstøv
 • Genindvinding af affaldsplastik
 • Behandling af aromatiske urter
 • Kemiske processer
 • Boring (genindvinding af barrit)
 • Etc.

Produkter indenfor fødevarer

 • Frugtjuice
 • Mejeriprodukter
 • Vin
 • Tomat
 • Lakrids
 • Olivenolie
 • Etc.

Andre industrier

 • Olie udskilnings sektoren
 • Kemisk farmaceutiske industri
 • Sukker industri
 • Mejerier