Mobile dekanteranlæg for udlejning/salg

Mobile dekantere for udlejning/salg

Ny mobil afvander:
HAUS DDE 4742
Hyd. Kapacitet:
20-25 m3/h
Tørstofkapacitet:
op til 800 kgTS/h