Mobile dekanteranlæg for udlejning/salg

Mobile dekantere for udlejning/salg

Hoved renoveret dekanter 2013:
HAUS DDE 3542
Hyd. Kapacitet:
10-12 m3/h
Tørstofkapacitet:
op til 3-400 kgTS/h