Forside

Mikroplast forurener vores vand – men Silkeborg-firma har løsningen

En gåtur på stranden med vinden i håret og den friske luft, der rammer dit ansigt – og så er der lige en gammel oliedunk, der skvulper med bølgerne i vandkanten.

Plastikaffaldet ødelægger naturen og det er ikke kun det plastikaffald, vi kan se, der er med til at foruene hele vores planet.

Havene omkring os er nemlig fyldt med mikroplastik som udledes af alt vores hverdagsliv. Mikroplastik er så bittesmåt, at du med det blotte øje ikke kan se det, men det er i vandet.

Det vil et Silkeborg-firma nu gøre noget ved.

Virksomheden TechRas er gået sammen med blandt andre Teknologisk Institut, om at udvikle en ny teknologi, der kan filtrere selv de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi fra renset spildevand. Den nye teknologi kan fange langt mere, end man gør i dag.

– Den her teknologi har betydning for vores børn og deres børn. Jo renere vi kan aflevere miljøet til næste generation, jo bedre er det, som jeg ser det, siger direktør i TechRas Miljø Frank B. Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs hele artiklen her

S::Select® processen
Øger indholdet af aktivt slam i de biologiske procestanke med en faktor 2-3 og modvirker slamflugt

S::Select® case
Case fra Glarnerland Renseanlæg i Schweiz. Læs om hvorfor og hvilke proceserfaringer der efterfølgende er opnået

EssDe® processen
Med EssDe® processen kan omkostningerne til kvælstoffjernelse reduceres markant

HAUS dekanter centrifuger
Advanceret teknologi for afvanding og fortykning af slam

Senqcia Maxco skrabersystem
Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov

ACAT Skruepresse
ACAT skruepresse for afvanding af kommunalt- og industrielt spildevand

HAUS Turbo Kompressorer
Kompakt turbo kompressor
til beluftning af tanke i
spildevandsanlæg

Mecana filterløsninger
Mecana tromle- og diskfiltre for for- og efterfiltrering med markedets bedste kapacitet og rensegrad

Mobile dekanter for udlejning/salg
“Plug and play” mobile dekantere til midlertidig afvanding af slam

Forafvanding af primærslam
Primærslammet kan typisk fortykkes til 3% og i bedste fald op til 5% i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belasting af biogasreaktorerne og unødigt højt energiforbrug til opvarmning af disse samt varierende gasudbytte.
Forafvanding af bioslam
Det biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr.
Slutafvanding
Slammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg.
Gylleseparation
Indenfor landbruget for både kvæg- og svineproducenter er gylleseparation en mulighed for enten at reducere bedriftens omkostninger el. udvide produktionen uden at købe mere jord.
Industri
Separationsopgaver indenfor industrien kan være komplicerede. I mange processer er separationsdelen kun er en delproces i et stort procesforløb..
Filtrering af primærslam
Mecana tromle og disc filtre er meget velegnede til separation af primærslam som erstatning for forklaringstank. Separations effektiviteten er målt til mellem 80-88% TSS og 50-60% BOD ved ren filtrering uden tilsætning af polymer.
Efterpolering af effluenten
Polering af effluenten fra efterklaringstank for at reducere SS og fosfor bliver mere og mere populært indenfor renseanlæg. Mange steder har Mecana filtre erstattet sandfiltre, da de er mere effektive og kræver ca. 25% af pladskravene til sandfilter. Typisk opnås separationseffektivitet på 3 mg/l TSS og fosfor TP på 0,1 mg/l. I forbindelse med fjernelse/reduktion af miljøfremmede stoffer med aktivt kulfilter bruges Mecana filtre også som forfiltrering før aktivt kul anlæg.